Taltz

dotek hebké kůže

Čím dříve, tím lépe

1. díl
Kazuistika pacienta s generalizovanou
psoriázou léčeného přípravkem TALTZ
MUDr. Jan Šternberský, Ph.D.
FN Olomouc

Ohodnoťte video

2. díl
Kazuistika pacienta s těžkou psoriázou, psoriatickou artritidou a obezitou
Prim. MUDr. David Stuchlík
Nemocnice Pardubice

Ohodnoťte video

3. díl
Network meta-analyses in psoriasis
Prof. Dr. med. Matthias Augustin
Prof. Dr. med. Kristian Reich
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Německo

Ohodnoťte video

3. díl - pokračování
Network meta-analyses in psoriasis.
IMPORTANT IMPLICATIONS FOR THE PRACTISING DERMATOLOGIST, MODUL 2 A 3
Prof. Dr. med. Matthias Augustin, Prof. Dr. med. Kristian Reich
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Německo

Ohodnoťte video

5. díl
Kazuistika pacienta s těžkou psoriázou a psoriatickou artropatií úspěšně léčený ixekizumabem
Prim.MUDr.Miroslav Nečas, Ph.D.
FNUSA Brno

Ohodnoťte video

6. díl
Jak využít nepřímých srovnání a H2H studií v klinické praxi
Dr. Kim Alexander Papp, MD, PhD, FRCPC
Probity Medical Research Inc., Waterloo, Kanada

Ohodnoťte video

6. díl - pokračování
Jak využít nepřímých srovnání a H2H studií v klinické praxi, MODUL 2
Dr. Kim Alexander Papp, MD, PhD, FRCPC
Probity Medical Research Inc., Waterloo, Kanada

Ohodnoťte video

7. díl
Postižení nehtů a kůže u psoriatické artritidy
Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.
Nemocnice Na Bulovce Praha

Ohodnoťte video

8. díl
Důležitost Real World Evidence pro léčbu psoriázy, Modul 1,2
prof. Chris Griffiths
University of Manschester, Velká Británie

Ohodnoťte video

8. díl - pokračování
Důležitost Real World Evidence pro léčbu psoriázy, Modul 3,4
prof. Chris Griffiths
University of Manschester, Velká Británie

Ohodnoťte video

předchozí video
další video

všechny díly

1. díl

Kazuistika pacienta s generalizovanou psoriázou léčeného přípravkem TALTZ

MUDr. Jan Šternberský, Ph.D.
FN Olomouc

zhlédněte infografiku
2. díl

Kazuistika pacienta s těžkou psoriázou, psoriatickou artritidou a obezitou

Prim. MUDr. David Stuchlík
Nemocnice Pardubice

zhlédněte infografiku
3. díl

Network meta-analyses in psoriasis

Prof. Dr. med. Matthias Augustin
Prof. Dr. med. Kristian Reich
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Německo

zhlédněte pokračování
4. díl

Kazuistika pacienta s těžkou psoriázou a psoriatickou artropatií úspěšně léčený ixekizumabem

Prim.MUDr.Miroslav Nečas, Ph.D.
FNUSA Brno

zhlédněte infografiku
5. díl

Jak využít nepřímých srovnání a H2H studií v klinické praxi

Dr. Kim Alexander Papp, MD, PhD, FRCPC
Probity Medical Research Inc., Waterloo, Kanada

zhlédněte pokračování
6. díl

Postižení nehtů a kůže u psoriatické artritidy

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.
Nemocnice Na Bulovce Praha

zhlédněte infografiku
7. díl

Důležitost Real World Evidence pro léčbu psoriázy

prof. Chris Griffiths
University of Manschester, Velká Británie

zhlédněte pokračování

Účinnost přípravku TALTZ na příznaky středně těžké až těžké ložiskové psoriázy

účinnost PASI 100

 41 % pacientů dosáhlo ve 12. týdnu zlepšení
psoriatických projevů o 100 %1

účinnost PASI 90

 71 % pacientů dosáhlo ve 12. týdnu zlepšení
psoriatických projevů o 90 %1

dlouhodobost

PASI 100 dosáhlo nebo udrželo 46 % pacientů
i po 5 letech léčby2

Už v 2. týdnu

V 2. týdnu léčby dosáhli pacienti zlepšení
PASI
v průměru o 50 %1

dotek
hebké
kůže

Taltz je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu.

Taltz v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem je indikován k léčbě aktivní psoriatické artritidy u dospělých pacientů, kteří nereagovali dostatečně anebo nesnášejí jednu či více terapií chorobu modifikujícím antirevmatikem (DMARD).1

 Dotek hebké kůže

Plné znění SPC >

Výdej přípravku Taltz (ixekizumab) je vázán na lékařský předpis a přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění s omezením. S úhradou přípravku v konkrétní indikaci se seznamte na www.sukl.cz.

Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku - úplné znění obdržíte také na www.sukl.cz a nebo na adrese: ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 12, 186 00 Praha 8, tel.: 234 664 111.

Tento materiál je určený výhradně pracovníkům ve zdravotnictví.

Reference:
1. SPC Taltz, leden 2021, 2.Leonardi C, Reich K, Foley P, et al. Efficacy and Safety of Ixekizumab Through 5 Years in Moderate‑to‑Severe Psoriasis: Long‑Term Results from the UNCOVER‑1 and UNCOVER‑2 Phase‑3 Randomized Controlled Trials. Dermatol Ther (Heidelb). 2020;10(3):431‑447. doi:10.1007/s13555‑020‑00367‑x